HOME

Digi-Skills SEN: Rozwój umiejętności cyfrowych w XXI wieku dla nauczycieli z obszaru specjalnych potrzeb edukacyjnych

Edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami tradycyjnie dotyczyła nauczania umiejętności życiowych, wraz z umiejętnościami społecznymi i szkolnymi, ponieważ były one akceptowane jako punkt wejścia do życia codziennego i zawodowego. Dlatego też nauczyciele pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN - Special Education Needs) wydają się być niezdecydowani co do wykorzystania metodologii i narzędzi ICT w swojej pracy, głównie ze względu na ilość czasu, jaką trzeba by poświęcić na uczenie się, a następnie nauczanie uczniów tych umiejętności oraz założenie z góry, że umiejętności te są drugorzędne w stosunku do umiejętności wymienionych powyżej. Jednakże w XXI wieku, po erze COVID19, ICT stały się kluczową częścią praktyk edukacyjnych na całym świecie, wywierając duży wpływ także na edukację osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SEN. Formalne i nieformalne uczenie się i nauczanie odbywa się obecnie, częściej niż kiedykolwiek wcześniej, za pomocą Internetu i narzędzi cyfrowych, z obietnicą, że edukacji wszystkich uczniów nie może przerwać żadna przeszkoda. Dlatego też, czyniąc naukę możliwą w każdym miejscu i czasie.

digi-slide
what-is-1

Jaka jest przyczyna powstania Digi-Skills SEN?

1.1. Digitalizacja i SEN

* Od dawna uważa się, że XXI wiek przyniósł niesamowite tempo zmian w społeczeństwach. W rezultacie, jednostki w społeczeństwie są pozostawione z potrzebą nadążania za zapierającym dech w piersiach tempem technologicznej transformacji w każdym aspekcie ich życia. Ponadto, jako odzwierciedlenie tej transformacji w miejscu pracy, koncepcja uczenia się przez całe życie stała się nieodzowną częścią jednostek, aby utrzymać najnowszą wiedzę, umiejętności i kompetencje. Dlatego też pedagodzy specjalni pracujący z osobami z SEN i specjaliści mają pilną potrzebę podniesienia poziomu swoich kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce nauczania, aby zapewnić sobie dopasowanie do wymagań rynku pracy oraz zapewnić swoim uczniom wyższą jakość edukacji.
what-is-2

Jaka jest przyczyna powstania Digi-Skills SEN?

1.2. Dlaczego Digi-Skills SEN?

* Niespodziewana konieczność prowadzenia zajęć edukacyjnych za pomocą narzędzi cyfrowych ze względu na Covid-19 wymagała od nauczycieli natychmiastowego dostosowania się do nowej rzeczywistości, w której ich podstawowe umiejętności cyfrowe stanowiły absolutne minimum, a często były niewystarczające. * Jednak sama natura osób z SEN pociąga za sobą głębszą interakcję między nauczycielami a uczniami, co wymaga od pedagogów specjalnych pracujących z osobami z SEN głębokiej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych, aby pokonać barierę odległości. Dlatego działania edukacyjne wraz z wymaganiami rynku pracy w erze post-COVID19 wymagają od nauczycieli SEN wyposażenia w umiejętności cyfrowe na wysokim poziomie, aby nadążać za trendami, zainteresowaniami i potrzebami uczniów i pracodawców. * Partnerstwo Digi-Skills SEN wykorzysta swoją wiedzę w zakresie rozwoju metodologii i narzędzi edukacyjnych w celu promowania integracji TIK w formalnych i nieformalnych działaniach edukacyjnych w dziedzinie SEN
what-is-3

Jaka jest przyczyna powstania Digi-Skills SEN?

1.3. Cele Digi-Skills SEN.

* Zwiększenie zrozumienia umiejętności cyfrowych, cyfrowych potrzeb i oczekiwań nauczycieli i specjalistów SEN. * Spełnienie wymagań funkcjonalnych w zakresie wykorzystania TIK przez nauczycieli SEN. * Zwiększenie wiedzy, kompetencji i postaw w zakresie oprogramowania, aplikacji i metodologii dla nauczycieli SEN. * Zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności nauczycieli SEN w zakresie wspomagających narzędzi edukacyjnych online. * Zwiększenie motywacji nauczycieli SEN w zakresie wykorzystania narzędzi i metodologii ICT w praktyce edukacji specjalnej. * Zwiększenie świadomości nauczycieli SEN w zakresie korzystania z narzędzi do samokształcenia i aplikacji online. * Zwiększenie umiejętności cyfrowych nauczycieli SEN poprzez aplikacje mobilne i oprogramowanie w różnych dziedzinach. * Lepsze wykorzystanie narzędzi cyfrowych dla praktyk edukacyjnych i uczenia się. * Opracowanie zindywidualizowanego systemu uczenia się dla nauczycieli SEN i specjalistów, aby byli na bieżąco. * Zwiększenie świadomości trenerów i edukatorów wszystkich dziedzin w zakresie roli narzędzi ICT w erze XXI wieku post-covid19. * Zwiększenie pozytywnego nastawienia nauczycieli SEN do praktyk edukacyjnych online.

Pakiety robocze i rezultaty

Projekt Digi-Skills SEN jest podzielony na trzy techniczne pakiety robocze, które pozwolą partnerom wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie w celu osiągnięcia trzech głównych rezultatów.

Zasoby cyfrowe i wyniki nauczania dla nauczycieli SEN:

Ten WP ma na celu zaspokojenie potrzeb i braków nauczycieli SEN i specjalistów w zakresie umiejętności cyfrowych, wiedzy i kompetencji, poprzez stworzenie obszernego programu nauczania cyfrowego, a także treści e-learningowych.

Platforma nauczania online Digi-Skills SEN:

Ten WP będzie obejmował produkcję platformy e-learningowej, zaprojektowanej zgodnie z potrzebami nauczycieli i specjalistów SEN. Dlatego też zintegruje program nauczania i treści edukacyjne stworzone w WP2 w interfejs szkolenia online.

Aplikacja mobilna dla oprogramowania edukacyjnego i technicznego:

Ten WP doprowadzi do stworzenia wszechstronnej aplikacji mobilnej dla nauczycieli i specjalistów SEN, aby uzyskać dostęp do wszystkich wybranych treści edukacyjnych i technicznych oraz oprogramowania za pomocą jednego dotknięcia. Nauczyciele i specjaliści SEN, za pośrednictwem aplikacji mobilnej, będą mogli skutecznie korzystać z 30 wybranych aplikacji.

Partnerzy Projektu

Skip to content