ACASĂ

Digi-Skills SEN: Dezvoltarea abilităților digitale pentru profesorii din domeniul educației speciale ai secolului 21

Educația elevilor cu nevoi speciale s-a axat în mod tradițional pe predarea abilităților de viață, alături de cele sociale și școlare, deoarece ele au fost considerate ca puncte-cheie pentru viața profesională și cea de zi cu zi.

Din această cauză, profesorii de educație specială par a ezita atunci când vine vorba de utilizarea metodologiei și a intrumentelor TIC în activitatea lor, majoritatea datorită numărului de ore necesar pentru a învăța și apoi a preda aceste abilități TIC către elevii lor.

Există, de asemenea, și presupunerea că aceste abilități digitale sunt mai puțin importante decât cele menționate anterior.

Cu toate acestea, în perioada post-COVID19 a secolului 21, tehnologia informațiilor și comunicațiilor – pe scurt TIC – a devenit o practică educațională importantă în întreaga lume, cu impact și asupra educației speciale și integrate.

Practicile de învățare și predare formale și non-formale au loc acum, mai des ca niciodată, prin intermediul internetului și a instrumentelor digitale.
Ele fac posibilă promisiunea că educația, pentru toți elevii, nu poate fi niciodată întreruptă de niciun obstacol și prin urmare, fac posibilă învățarea în orice loc și în orice moment.

digi-slide
what-is-1

Care este evoluția Digi-Skills SEN?

1.1. Digitalizarea și educația specială

* Se cunoaște de mult timp că secolul 21 a adus schimbări în societate într-un ritm incredibil. Ca rezultat, indivizii au nevoia de a ține pasul cu viteza uluitoare a transformării tehnologice din fiecare aspect al vieții lor. De asemenea, ca o reflectare a acestei transformări la locul de muncă, conceptul de învățare pe tot parcursul vieții a devenit o parte indispensabilă a indivizilor pentru a fi la curent cu cele mai recente cunoștințe, abilități și competențe. Prin urmare, profesorii și profesioniștii din domeniul educației speciale au o nevoie emergentă de a-și crește nivelul de competență în utilizarea TIC în practicile lor de predare, pentru a asigura potrivirea lor cu cerințele pieței muncii, precum și cu furnizarea de educație de calitate superioară pentru elevii lor.
what-is-2

Care este evoluția Digi-Skills SEN?

1.2. De ce Digi-Skills SEN?

* Nevoia neașteptată de a desfășura activitățile educaționale prin instrumente digitale din cauza Covid-19 a cerut profesorilor să se adapteze imediat la o nouă realitate, pentru care competențele lor digitale de bază erau la un nivel minim, adesea insuficient. * Cu toate acestea, însăși natura cerințelor educaționale speciale necesită o interacțiune mai profundă între profesori și elevi, solicitând profesorilor de educație specială să aibă cunoștințe, abilități și competențe profunde în utilizarea instrumentelor digitale pentru a depăși bariera distanței. Prin urmare, activitățile educaționale, împreună cu cerințele pieței muncii în era post-COVID19, necesită ca profesorii din domeniul educației speciale să fie echipați cu abilități digitale de nivel înalt pentru a ține pasul cu tendințele, interesele și nevoile studenților și a angajatorilor. * Parteneriatul Digi-Skills SEN își va aplica expertiza în dezvoltarea metodologiilor și instrumentelor educaționale pentru promovarea integrării TIC în activitățile de educație formală și non-formală din domeniul educației speciale.
what-is-3

Care este evoluția Digi-Skills SEN?

1.3. Obiectivele Digi-Skills SEN

* Creșterea gradului de înțelegere a noțiunilor, a nevoilor digitale și a așteptărilor profesorilor și specialiștilor care lucrează cu elevii cu CES (cerințe educaționale speciale). * Îndeplinirea cerințelor funcționale de utilizare a TIC de către profesorii din domeniul educației speciale. * Creșterea cunoștințelor, competențelor și atitudinilor despre software, aplicații și metodologii pentru profesorii educației specială. * Creșterea cunoștințelor, competențelor și abilităților profesorilor educație specială cu privire la instrumente educaționale online de sprijin. * Motivarea profesorilor educație specială cu privire la utilizarea instrumentelor și metodologiilor TIC în domeniul educației speciale. * Creșterea gradului de conștientizare a profesorilor educație specială pentru diferite instrumente și aplicații online de auto-învățare. * Creșterea abilităților digitale ale profesorilor educație specială prin aplicații mobile și software în diferite domenii. * Îmbunătățirea gradului de utilizare a instrumentelor digitale în practicile educaționale și de învățare. * Dezvoltarea unui sistem individualizat de învățare pentru profesorii și specialiștii care lucrează cu elevii cu CES optim dezvoltării profesionale. * Creșterea gradului de conștientizare a formatorilor și educatorilor din toate domeniile cu privire la rolul instrumentelor TIC în era secolului 21 post-covid19. * Creșterea atitudinii pozitive a profesorilor educație specială față de practicile educaționale online.

Pachete de lucru (PL) și rezultate

Proiectul Digi-Skills SEN este împărțit în trei pachete de lucru tehnice care vor permite parteneriatului să își valorifice expertiza și experiența în direcția a trei rezultate principale.

Resurse digitale și rezultate ale învățării pentru profesorii educație specială:

Acest pachet își propune să răspundă nevoilor și lacunelor profesorilor și specialiștilor care lucrează cu elevii cu CES în ceea ce privește abilitățile, cunoștințele și competențele digitale, prin producerea unui curriculum extins de învățare digitală, precum și conținuturi de e-learning.

Platformă de învățare online Digi-Skills SEN:

Acest pachet va implica producerea unei platforme de e-learning, concepută în conformitate cu nevoile profesorilor și specialiștilor din domeniul educației speciale. Prin urmare, va integra curriculumul și conținutul de învățare creat în PL2 într-o interfață de formare online.

Aplicație mobilă pentru software-uri educaționale și tehnice:

Acest pachet va duce la o aplicație mobilă all-inclusive pentru profesorii și specialiștii care lucrează cu elevii cu CES pentru a accesa tot conținutul și software-ul educațional și tehnic selectat printr-o singură atingere. Profesorii și specialiștii din domeniul educației speciale, prin intermediul aplicației mobile, vor putea folosi eficient 30 de aplicații selectate.

Parteneri de proiect

Sari la conținut