Anasayfa

Digi-Skills SEN: 21. Yüzyıl Özel Eğitim Öğretmenlerinin İhtiyaçlarına Yönelik Dijital Becerilerin Geliştirilmesi

Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi genellikle sosyal ve akademik becerilerin beraberinde yaşam becerilerinin de öğretilmesiyle ilgilenmektedir, çünkü bu beceriler günlük ve profesyonel hayata giriş noktası olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, Özel Eğitim Öğretmenlerinin BİT metodolojilerini ve araçlarını işlerinin bir parçası olarak kullanmakta tereddüt ettikleri görülmektedir; bunun nedeni çoğunlukla bu BİT becerilerini öğrenmek ve daha sonra öğrencilerine öğretmek için harcanacak zamanın miktarı ve bu becerilerin yukarıda bahsedilen becerilere göre ikincil olduğu ön varsayımıdır.
Ancak, 21. yüzyılda COVID-19 sonrası dönemde, BİT tüm dünyada eğitim uygulamalarının önemli bir parçası haline gelmiş ve özel eğitim eğitimini de büyük ölçüde etkilemiştir. Örgün ve yaygın öğrenme ve öğretme uygulamaları artık internet ve dijital araçların kullanımıyla, tüm öğrenciler için eğitimin hiçbir engelle kesintiye uğramayacağı vaadiyle, daha önce hiç olmadığı kadar sık gerçekleşmektedir. Bu da öğrenmeyi her yerde ve her zaman mümkün kılmaktadır.

digi-slide
what-is-1

Digi-Skills SEN'in arka planı nedir?

1.1. Dijitalleşme ve Özel Eğitim İhtiyaçları

* 21. yüzyılın toplumlarda inanılmaz bir değişim hızını beraberinde getirdiğine uzun zamandır inanılıyor. Bunun sonucunda toplumlardaki bireyler, hayatlarının her alanında teknolojik dönüşümün nefes kesen hızına ayak uydurma ihtiyacı ile baş başa kalmıştır. Ayrıca, bu dönüşümün iş yerindeki yansıması olarak, yaşam boyu öğrenme kavramı, bireylerin en güncel bilgi, beceri ve yetkinliklerle güncel kalmalarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle, özel eğitim öğretmenleri ve profesyonelleri, öğrencilerine daha kaliteli eğitim sağlamanın yanı sıra işgücü piyasasının gereklilikleriyle eşleşmelerini güvence altına almak için öğretim uygulamalarında BİT kullanma yeterlilik düzeylerini artırma ihtiyacı içerisindedir.
what-is-2

Digi-Skills SEN'in arka planı nedir?

1.2. Neden Digi-Skills SEN?

* Covid-19 nedeniyle eğitim faaliyetlerinin dijital araçlar aracılığıyla yürütülmesine yönelik beklenmedik ihtiyaç, öğretmenlerin kendilerini temel dijital becerilerinin asgari düzeyde olduğu ve çoğu zaman yetersiz kaldığı yeni bir gerçekliğe hemen adapte etmelerini gerektirmiştir. * Ancak, özel eğitimin doğası gereği öğretmenler ve öğrenciler arasında daha derin bir etkileşim söz konusudur ve bu da özel eğitim öğretmenlerinin mesafe engelini aşmak için dijital araçları kullanma konusunda derin bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle, eğitim faaliyetleri ve COVID19 sonrası dönemde işgücü piyasasının talepleri, özel eğitim öğretmenlerinin öğrencilerin ve işverenlerin eğilimlerine, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına ayak uydurmak için üst düzey dijital becerilerle donatılmasını gerektirmektedir. * Digi-Skills SEN ortaklığı, özel eğitim alanında örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerine BİT entegrasyonunu teşvik etmek için eğitim metodolojileri ve araçlarının geliştirilmesindeki uzmanlığını kullanacaktır.
what-is-3

Digi-Skills SEN'in arka planı nedir?

1.3. Digi-Skills SEN'in Hedefleri

* Özel eğitim öğretmenleri ve uzmanlarının dijital okuryazarlık, dijital ihtiyaçlar ve beklentiler konusundaki anlayışlarının artırılması. * Özel eğitim öğretmenlerinin BİT kullanımının işlevsel gereksinimlerini karşılamak. * Özel eğitim öğretmenleri için yazılım, uygulamalar ve metodolojiler hakkında bilgi, yeterlilik ve tutumların artırılması. * Özel eğitim öğretmenlerinin destekleyici çevrimiçi eğitim araçları konusundaki bilgi, yetkinlik ve becerilerinin artırılması. * Özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitim uygulamaları için BİT araçlarını ve metodolojilerini kullanma konusundaki motivasyonlarını artırmak. * Özel eğitim öğretmenlerinin kendi kendine öğrenen çevrimiçi araçları ve uygulamaları kullanma farkındalığını artırmak. * Özel eğitim öğretmenlerinin farklı alanlardaki mobil uygulamalar ve yazılımlar aracılığıyla dijital becerilerinin artırılması. * Eğitim ve öğrenme uygulamaları için dijital araçların kullanımının iyileştirilmesi. * Özel eğitim öğretmenleri ve uzmanları için güncel kalmalarını sağlayacak bireyselleştirilmiş bir öğrenme sistemi geliştirilmesi. * Covid-19 sonrası 21. yüzyılda BİT araçlarının rolü konusunda tüm alanlardaki eğitmenlerin ve eğitimcilerin farkındalığının artırılması. * Özel eğitim öğretmenlerinin çevrimiçi eğitim uygulamalarına yönelik olumlu tutumlarının artırılması.

İş Paketleri ve Sonuçları

Digi-Skills SEN projesi, ortakların üç ana sonuç üretmek amacıyla uzmanlık ve birikimlerinden faydalanmalarını sağlayacak üç teknik iş planına ayrılmıştır.

Özel eğitim öğretmenleri için dijital kaynaklar ve öğrenme çıktıları:

Bu WP (İş paketi), kapsamlı bir dijital öğrenme müfredatının yanı sıra e-öğrenme içerikleri üreterek özel eğitim öğretmenlerinin ve uzmanlarının dijital beceriler, bilgi ve yeterliliklerle ilgili ihtiyaçlarını ve eksikliklerini karşılamayı amaçlamaktadır.

Digi-Skills SEN çevrimiçi öğrenme platformu:

Bu WP(iş paketi), özel eğitim öğretmenleri ve uzmanlarının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış bir e-öğrenme platformunun üretilmesini içerecektir. Bu nedenle, WP2’de oluşturulan müfredat ve öğrenme içeriği çevrimiçi bir eğitim arayüzüne entegre edilecektir.

Eğitim ve teknik yazılımlar için mobil uygulama:

Bu WP(iş paketi), özel eğitim öğretmenleri ve uzmanlarının seçilen tüm eğitim ve teknik içerik ve yazılımlara tek bir dokunuşla erişebilmeleri için her şeyi kapsayan bir mobil uygulama sağlayacaktır. Özel eğitim öğretmenleri ve uzmanları, mobil uygulama aracılığıyla, seçilen 30 uygulamayı etkin bir şekilde kullanabilecektir.

Proje Ortakları

Skip to content