PARTNERSTWO

PARTNERSTWO

The Sorapán de Rieros Foundation

Fundacja Sorapán de Rieros (FSR) jest prywatną instytucją non-profit, która została założona w 2000 roku, w celu poprawy jakości życia grup wrażliwych (osoby chore psychicznie, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem, itp.), poprzez działania proaktywne, prewencyjne, terapeutyczne, wspierające i integracyjne, aby umożliwić im osiągnięcie pełnej integracji społecznej i zawodowej. Fundacja jest obecna w 4 różnych miejscach w regionie Extremadura (Hiszpania) i ma zespół profesjonalistów (kierowników projektów, terapeutów, pedagogów społecznych, trenerów, itp.), rosnącą sieć wolontariuszy i aktywny udział w krajowych sieciach, między innymi takich jak ISEM (Krajowa Sieć na rzecz Integracji Społecznej i Zawodowej Osób z Chorobami Psychicznymi) i AESE (Hiszpańskie Stowarzyszenie Zatrudnienia Wspomaganego). Pracuje również w ścisłej współpracy z trenerami, nauczycielami, ośrodkami edukacyjnymi i różnymi podmiotami w zależności od potrzeb grup docelowych.

Address

Ronda del Pilar, nº 5, 2ª planta 06002 – Badajoz

Phone

+ 34 924 227 326

Social Media
Mail

proyectos
@fundacionsorapan.org

Eurasia Innovative Society Association

Stowarzyszenie Eurasia – Innowacyjne Społeczeństwo (Avrasya Yenilikçi Toplum Derneği) jest Organizacją Pozarządową, której celem jest łączenie ludzi bez względu na wiek, płeć, narodowość, kolor skóry, religię, poglądy i perspektywy. Stowarzyszenie tworzone jest przez 120 WOLONTARIUSZY EDUKACYJNYCH w celu zapewnienia cyfrowej i zielonej transformacji społeczeństwa szkolnego. Sama EURASIA jako centrum doskonalenia ma zdolność do pełnego zaangażowania szeregu młodych ludzi i ich społeczności.
EURASIA ma pełne możliwości infrastrukturalne i logistyczne do przyjęcia i radzenia sobie ze średnimi i dużymi grupami w dowolnym czasie w siedzibie. Eurasia posiada wymagane i odpowiednie wyposażenie, aby umożliwić znaczące zaangażowanie we wszystkich aspektach sztucznej inteligencji, inteligentnego rolnictwa, ekoszkoły, wirtualnej rzeczywistości, integracyjnego wychowania fizycznego, rozszerzonej rzeczywistości, gamifikacji, uczenia się i nauczania opartego na grach.

Address

Dumlupınar Mah. Atatürk Bulv. No:3, İç Kapı No: 7, Nilüfer/Bursa

Phone
Social Media

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Delfinul

Działalność naszej szkoły, Centrum Szkolnego Edukacji Włączającej Delfinul rozpoczęła się w 1960 roku i przez cały czas od tego momentu staraliśmy się zapewnić dzieciom niepełnosprawnym najlepszą edukację. Jest to publiczna szkoła specjalna, zatrudniająca 100 specjalistów (nauczycieli edukacji specjalnej, logopedów, terapeutów behawioralnych itp.), oferująca wysokiej jakości usługi edukacyjne i terapeutyczne dla prawie 300 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami uwagi i autyzmem. Większość rodzin dzieci boryka się z trudnościami ekonomicznymi, a dzieciom grozi izolacja społeczna. Część rodzin to rodziny monoparentalne, matki zmagają się z samodzielnym wychowaniem i edukacją swoich dzieci. Pomimo tego, że uczą je samodzielności, umiejętności społecznych oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej, największym problemem, z jakim się borykają, jest nieodpowiednie zachowanie dzieci (napady złości, powtarzające się gesty, autostymulacja, zachowania agresywne itp.) To właśnie te specyficzne zachowania uniemożliwiają uczniom właściwą integrację społeczną, dążąc do ograniczenia niewłaściwych zachowań, szkoła stara się stworzyć środki umożliwiające adaptację do środowiska społecznego.

Website
Address

Strada Semănătorului 8, Constanța 900389, Romania

Phone

0241 514 123

Social Media
Mail

contact@cseidelfinul.ro

Akademia Pedagogiki Specjalnej Im.Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) założona w 1922 roku jest uczelnią o 98-letniej tradycji dydaktycznej. Do jej największych atutów należy wysoko wykwalifikowana kadra (ok. 500), zróżnicowane programy studiów oraz wysoki standard studiowania (nowa siedziba oraz dobrej jakości sprzęt informatyczny). Zapewniamy szereg zróżnicowanych możliwości studiowania, w tym zdobywania szacownych zawodów, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Obecnie mamy około 5 000 studentów zapisanych na studia stacjonarne i niestacjonarne. Ponadto, Uniwersytet oferuje różne programy studiów podyplomowych, które zapewniają uzupełnienie kwalifikacji w obszarze edukacji ogólnej i specjalnej, a także w innych dziedzinach życia społecznego. Uniwersytet oferuje sześć kierunków studiów w języku polskim: Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Praca socjalna i Edukacja artystyczna.

Website
Address

Ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Phone

+48 22 589 36 00

Social Media
Mail

aps@aps.edu.pl

VAEV Research and Development Agency GmbH

VAEV R&D GmbH (VAEV Research & Development Agency GmbH) jest prywatnym przedłużeniem VAEV (Vienna Association of Education Volunteers), organizacji non-profit z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów Erasmus+. Celem VAEV R&D GmbH jest wzmacnianie i promowanie edukacji poprzez współpracę z lokalnymi szkołami i ośrodkami edukacyjnymi w zakresie opracowywania kompleksowych i zaktualizowanych programów nauczania z uwzględnieniem umiejętności i kompetencji potrzebnych w XXI wieku. W szczególności VAEV R&D GmbH wzmacnia ludzi poprzez zapewnienie coachingu opartego na społeczności, jak również możliwości kształcenia i kariery dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym imigrantów, uchodźców, osób bezrobotnych, NEETs i osób z niższych środowisk społeczno-ekonomicznych. Poprzez swoje działania i projekty VAEV R&D GmbH angażuje dużą liczbę osób z tych grup docelowych.

Website
Address

Spittelbreintengasse 23/13/2, A1120 Vienna, Austria

Phone

+43 676 707 7423

Social Media
Mail

info@vaev.at

Instituto Secular Hogar de Nazaret

Instituto Secular Hogar de Nazaret jest jednostką religijną powstałą w 1935 roku. Jej misją jest:
– Być w służbie osobom o potrzebach społecznych: osobom starszym, niepełnosprawnym intelektualnie, zmarginalizowanym społecznie, imigrantom, itp.
– Promować tworzenie usług opiekuńczych, takich jak szkoły, warsztaty, kolegia, centra zajęciowe, mieszkania chronione, rezydencje, itp.
– Prowadzić apostolat w Kościele i jego parafiach.
– Zapewniać wsparcie i możliwości osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub rozwojową i ich rodzinom, aby pomóc w podniesieniu ich jakości życia i promować ich włączenie jako obywateli z pełnymi prawami w sprawiedliwym i wspierającym społeczeństwie.
ISHN uczestniczy w Digi-Skills SEN poprzez jeden ze swoich głównych ośrodków: Nuestra Señora de la Luz Center. Zapewnia ono wsparcie dla około 200 osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez różne zasoby i usługi: Szkoła Specjalna, Ośrodek Zajęciowy, Ośrodek Dzienny, Rezydencja, Mieszkanie Nadzorowane, Specjalne Centrum Zatrudnienia, Program Wypoczynku i Usługi Wsparcia dla Rodzin.

Address

Calle Luis Pascual Doncel 4, Badajoz, España

Phone

+34 924 23 25 50

Social Media
Mail
secretaria.col.stateresadejesus @educarex.es